5/1/16

วันที่ 29 เมษายน 2559Happy night_เราครอบครัวเดียวกัน_ป้อมเพชร_ทศพล_กุลธิดา

29 เมษายน 2559 Happy night_เราครอบครัวเดียวกัน_ป้อมเพชร_ทศพล_กุลธิดา
วันที่ 29 เมษายน 2559 ภาคค่ำผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมความสุขของเราครอบครัวเดียวกัน_ริมทะเล เมืองระยอง Happy night ครอบครัวสาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว
แสดงถึง ความรัก ความผูกพัน เราครอบครัวเดียวกัน_ให้กำลังใจ กับ สมาชิก 3 คน
นางป้อมเพชร สืบสอน ผอ.รพ.สต.สงเปือย เนื่องในโอกาส เตรียมความพร้อม เกษียณอายุราชการ ปลายปีนี้
นายทศพล นิติอมรบดี เตรียมความพร้อม ย้ายไปจังหวัดอุบลราชธานี
นส.กุลธิดา บุญทา เตรียมความพร้อม ย้ายไปโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

No comments:

Post a Comment