5/1/16

วันที่ 30 เมษายน 2559_ศึกษาดูงาน_รพ.สต.น้ำคอก@เมืองระยอง_สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว

วันที่ 30 เมษายน 2559_ศึกษาดูงาน_รพ.สต.น้ำคอก@เมืองระยอง_สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว
วันที่ 30 เมษายน 2559 ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ร่วม กิจกรรม สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว
ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำคอก  อำเภอเมืองระยอง
 เลิกงาน แวะ สถานที่ ท่องเที่ยว ตามเส้นทางกลับ ยโสธร ตามความเหมาะสม 

No comments:

Post a Comment