5/30/16

25พค.2559บริจาคโลหิต โรเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

25พค.2559บริจาคโลหิต โรเรียนราชประชานุเคราะห์ 28  อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 วันนี้ มี กิจกรรม บริจาคโลหิต ณ โรเรียนราชประชานุเคราะห์ 28  อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

No comments:

Post a Comment