5/22/16

2 พฤษภาคม 2559วิทยากร ครู ก. ประสาน ครู ข. เข้าประชุม สร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ

2 พฤษภาคม 2559วิทยากร ครู ก. ประสาน ครู ข. เข้าประชุม สร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ภายใต้การประสานความร่วมมือจาก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดยโสธร ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำพื้นที่จังหวัดยโสธร  ขอเชิญ คณะ วิทยากร ครู ก. วิทยากร ครู ข. จากทุกตำบล เข้าร่วมประชุมวิทยากร ครู ข. สร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559


( ภาพและข่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

No comments:

Post a Comment