5/22/16

9 พฤษภาคม 2559 หยุดราชการ_คารวะพ่อถวิล_บ้านสีสุก

9 พฤษภาคม 2559 หยุดราชการ_คารวะพ่อถวิล_บ้านสีสุก
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และครอบครัว กลับบ้านไปเติมกำลังใจให้ชีวิต

กราบคารวะ พ่อถวิล จันทร์สว่าง รับประทานอาหารเที่ยง กับ ญาติ พี่น้อง ณ บ้านสีสุก

No comments:

Post a Comment