5/30/16

23-25 พค.2559_ค่ายวิถีธรรม_800คน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวานความดันโลหิต_คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

23-25 พค.2559_ค่ายวิถีธรรม_800คน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวานความดันโลหิต_คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 23 พฤษภาคม 255 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรม หลักสูตร การอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีธรรม อำเภอคำเขื่อนแก้ว  ณ วัดป่าสามัคคีธรรม ซึ่ง นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ ประธาน คปสอ.คำเขือแก้ว และคณะ จัดขึ้น ในวันที่  23 พฤษภาคม 255  ( ค่ายแบบอยู่พักประจำ)
ประธาน ในพิธิเปิด โดย นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดยโสธร
กล่าวรายงาน โดย นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
วิทยากรหลัก โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือ หมอเขียว แห่งสวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล
และ คณะ วิทยากรจิตอาสา ทุกๆคน
                ผู้เข้ารับการอบรม 800 คน  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข จาก โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 60 คน
ผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จำนวน 840 คน (จาก 115 หมู่บ้าน 5 ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน ละ 7 คน)

ซึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว หมอครอบครัวทุกคน จะให้การดูแลกลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้ ในชุมชนอย่างเข้มข้น ตามเป้าหมายคือ คนที่คุมน้ำตาลไม่ได้ 7 คน ต่อ หมอครอบครัว 1 คน 

No comments:

Post a Comment