5/1/16

29 เมษายน 2559เครื่องร้อน_HEAT_ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน_คำเขื่อนแก้ว ครอบครัวเดียวกัน

29 เมษายน 2559เครื่องร้อน_HEAT_ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน_คำเขื่อนแก้ว ครอบครัวเดียวกัน
วันที่ 29 เมษายน 2559 ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กรสู่คุณภาพ
สรุปสั้นๆจาก กิจกรรมการประชุม และ ระดมสมอง ในการประชุม ครั้งนี้ ดังนี้
 สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว_ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สรุปได้ง่ายๆ 1 วลี 4 อักษรว่า HEAT
สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว เครื่องร้อน ยั้งไม่หยุด ฉุดไม่อยู่
HEAT
H : Healthy มากกว่า Happy พวกเราต้องทำงานให้มีความสุข คือ ทั้ง สุขกาย และ สุขใจ
E : Easy ด้วยวิธีการหรือ กระบวนการทำงาน ที่ง่ายๆ  ในที่นี้ อำเภอ คำเขื่อนแก้ว ของเรา ใช้ กระบวนการ 555 ขับเคลื่อน วาระสุขภาพ 5 ด้าน ในการทำงาน
A :  Aim เป้าหมายร่วมกัน ซึ่ง Aim เป็นมากกว่า Goal เพราะ Aim  นั้น เป็นเป้าหมาย นั้นบรรลุเล้า เราต้อง อิ่มเอมด้วยกันทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้อง
T :  Team          เพื่อบรรลุ เป้าหมายร่วมกัน ต้องมีทีมเดียวกัน ที่ร่วมกันขับเคลื่อน บุคลากรในสังกัด ทุกตำแหน่ง ต้องมีส่วนร่วม มีความภาคภูมิใจ ในความเป็น บุคลากรภายใต้หลังคาบ้านเดียวกัน จึงเรียกว่าทุกคนคือ สมาชิกหรือ เราเป็น ครอบครัวเดียวกัน

ศึกษา กระบวนการ 555 ขับเคลื่อน วาระสุขภาพ 5 ด้าน ในการทำงาน เพิ่มเติม ได้ที่นี่
รายละเอียด ที่นี่

No comments:

Post a Comment