6/23/16

15มิย.25595เตรียมพร้อมจัดงานวันยาเสพติดโลก@คำเขื่อนแก้ว

15มิย.25595เตรียมพร้อมจัดงานวันยาเสพติดโลก@คำเขื่อนแก้ว
วันที่15 มิถุนายน 2559  วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะคณะทำงาน ประชุม ณ ที่ว่าการ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วาระสำคัญคือ การเตรียม ความพร้อมจัดกิจกรรมวันยาเสพติดโลก
ปกติ ตรงกับ วันที่ 26 มิถุนายน 2559 แต่ ตรงกับวันอาทิตย์
มติที่ประชุม จึงมีกำหนดการจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 นี้
โดยมีประชาชนจจากทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล เข้าร่วมงาน
            ในโอกาสนี้ นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว แนะนำ ให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องในโอกาสที่ พ.ต.อ.ณรงค์ สายโน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร คำเขือนแก้ว ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ 
อนึ่ง วันนี้ มี คณะศึกษาดูงาน ณ สสอ.คำเขื่อนแก้ว เรื่อง วาระสุขภาพ 5 ดี ด้วย No comments:

Post a Comment