6/23/16

16มิย.2559ป้าศิลป์@คำเขื่อนแก้วandอุบลราชธานี

16มิย.2559ป้าศิลป์@คำเขื่อนแก้วandอุบลราชธานี
วันที่16 มิถุนายน 2559  วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสที่ นายสุริยา เหมือนทอง ผู้ใหญ่บ้านบ้านสีสุก และ ครอบครัว ให้เกียรติมาแวะเยี่ยม ณ โรงพยาบาลอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
            ( นางวงษ์ศิลป์ เหมือนทอง นางสาวจินตนา เหมือนทอง)

            ทั้งนี้ภาคค่ำมีกำหนดการไป แวะเยี่ยม ที่ บ้านบกน้อย และ ไปทำธุระ ที่ อุบลราชธานี ด้วย โดยมีสมาชิกมาเพิ่มเติม คือ นส.อดิภา จันทร์สว่าง และ นส.แนน  อวัชฎา เหมือนทอง No comments:

Post a Comment