6/30/16

28มิย.2559สิ่งดีดีวันนี้ที่คำเขื่อนแก้ว@ยโสธร

28มิย.2559สิ่งดีดีวันนี้ที่คำเขื่อนแก้ว@ยโสธร_ไฟฟ้า ใส่ใจ บริการดี รวดเร็ว
วันที่28มิถุนายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอบันทึก ตัวอย่างการทำความดี ของ คนคำเขื่อนแก้ว เรา จากกลุ่ม line คนคำเขื่อนแก้ว อาทิเช่น
            การไฟฟ้าคำเขื่อนแก้ว ใส่ใจ บริการดี รวดเร็ว
เนื่องจากเมื่อวาน และเมื่อคืน มีฝนตกตลอดคืน ทำให้ บ้านบกน้อย บ้านบดงแคนใหญ่ กลางนา หนองแคน หนองแปน บ้านแคนน้อย หนองเลิง นาถ่ม แถวนั้น มีน้ำเต็มทุ่งนา และต้นไม้หักโค่นบ้าง ในบางจุด และ ก่อนที่ผม จะไปทำงาน เวลา ประมาณ 8.19 น. พบลำไผ่ ล้มพาดเสาไฟฟ้าแรงสูง ได้ยินเสียงดังจากไฟซ๊อต หลาย ครั้ง ณ ถนนแจ้งสนิท ตรงข้าม อู่ ช่างเลิศ เยื้อง โรงเรียนบ้านบกน้อย ตำบลดงแคนใหญ่ ผมจึง line เข้าไปในกลุ่ม ไม่นาน ก็ได้รับการตอบกลับ และมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปแก้ไข ซึ่ง ผู้ใช้นามว่า SUTAP PEA KKK ระบุว่า สามารถแก้ไขเสร็จสิ้น ในเวลา 09.30 น. ซึ่ง ผมพึ่งรู้ว่า เสาไฟต้นนั้น มีชื่อว่า ต้นที่ 542
และที่สำคัญ เวลา ตี 3 ท่านผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายปรัชญา บุญมาก ยังคงติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชน โดย มีข้อความ ว่า เรียนท่านนายอำเภอและสมาชิกขณะนี้มีสายแรงสูงขาดที่บริเวณตลาดดงแคนใหญ่ทำให้ฝั่งซ้ายของอำเภอคำเขื่อนแก้วมีไฟดับเป็นบริเวณเวรกำว้างกำลังดำเนินการแก้ไข
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ผมพันธุ์ทอง ก็ขอ ขอบพระคุณ และขอชื่นชม ทีมงาน ทุกๆคน ครับ
            นายสวัสดิ์ สิงห์สุข เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว   แจ้งว่า วันนี้อบรมการทำเกษตรอินทรีที่บ้านเหล่าฝ้าย ม.9 ต.ลุมพุกเพื่อเป็นต้นแบบการทำเกษตรอินทรีในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS) 28มิย59
นางสุพรรณี ทองหิน แพทย์ประจำตำบล โพนทัน แจ้งว่า วันที่ 28 มิ.ย. 59 เป็นวิทยากรให้ความรู้การดูแลสภาพจิตและสภาพกายผู้สูงอายุ บ้านแหล่งหนู ตำบลดงเจริญ
นายหมิ่ง ยวนยี ผอ.โรงเรียน บ้านคำม่วง ตำบลย่อ
กิจกรรม:การพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำม่วงบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
            ปุนยวีร์ มาลัย ประชุมเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสงเปือยและตำบลโพนทัน
( ภาพและข่าว อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

No comments:

Post a Comment