6/30/16

27มิย.2559คัดเลือกทีมงาน@รพ.สต.โพนทัน_พ.บันทึกข้อมูล

27มิย.2559คัดเลือกทีมงาน@รพ.สต.โพนทัน_บันทึกข้อมูล
วันที่27มิถุนายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมเป็นทีมงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทัน  ในตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล ซึ่ง นางสุภาวดี ขอสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทัน จัดขึ้น ในวันนี้ ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทัน ขอบพระคุณ ๕ระกรรมการทุกๆท่าน ที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยดี

( ภาพและข่าว อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

No comments:

Post a Comment