6/25/16

24มิย.2559ต่อต้านยาเสพติด@อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร

วันที่24มิถุนายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอบันทึกประวัติศาสตร์ การทำความดีร่วมกัน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่ง นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ จัดขึ้น ในวันนี้

มี ประชาชน จากส่วนราชการ จากโรงเรียน และ จากทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมงาน No comments:

Post a Comment