6/23/16

20มิย.2559นาคำ_MOMA_หนึ่งหมอครอบครัวหนึ่งพื้นที่_ดูแลเบ็ดเสร็จแบบองค์รวม

20มิย.2559นาคำ_MOMA_หนึ่งหมอครอบครัวหนึ่งพื้นที่_ดูแลเบ็ดเสร็จแบบองค์รวม
วันที่20มิถุนายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง นายสุนทร วิริยะพันธ์
ออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของทีม หมอครอบครัว ณ บ้านนาห่อม ตำบลนาคำ
ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงาน ผสมผสาน ตามหลัก One Mann One Area ( MOMA)
หนึ่งหมอครอบครัวหนึ่งพื้นที่_ดูแลเบ็ดเสร็จแบบองค์รวม

นำทีมปฎิบัติงานในพื้นที่ ด้วยดี โดย นางโสภิดา พลไชย ผอ.รพ.สต.นาคำ และคณะ


No comments:

Post a Comment