6/23/16

19มิย.2559บ้านกวีกรณ์_@บ้านดอนแฮด_ยโสธร_ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

19มิย.2559บ้านกวีกรณ์_@บ้านดอนแฮด_ยโสธร_ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
วันที่19 มิถุนายน 2559  วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วม อนุโมทนาบุญ
ร่วมกับครอบครัว กวีกรณ์ เนื่องในดอกาสการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ณ บ้านดอนแฮด_ตรงข้าม คนละฟากคุ้งน้ำ กับ พญาคันคาก ยโสธร
ประธานสงฆ โดย หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดหนองไคร้ ยโสธร
เจ้าภาพโดย นายประยูร กวีกรณ์ นายไปรษณีย์ อำเภอกันลักษณ์ อุบลราชธานี
นางประชุมพร กวีกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร พร้อมบุตร ชาย 2 คน

บ้านหลังนี้ เป็นบ้านที่น่าอยู่ เพราะเป็นบ้านที่หลังใหญ่สวย แล้ว สมาชิกที่อยู่อาศัยก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการครองเรือนที่ดี จนสามารถสร้างบ้านหลังนี้ ด้วยเงินที่ร่วมกันเก็บหอมรอมริบมาด้วยกัน รวมทั้งรถยนต์ที่ใช้ ก็ทราบว่า ทั้งรถ ทั้งบ้าน นั้นไม่ได้กู้เงิน เลย ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับการสร้างครอบครัวให้กับรุ่นหลังๆได้ครับ


No comments:

Post a Comment