6/19/16

5 มิย.2559อาลัย สายันห์ สีหาราช@สุพรรณบุรี_ญาติๆจากเรณูนคร_ยโสธรร่วมงาน

5 มิย.2559อาลัย สายันห์ สีหาราช@สุพรรณบุรี_ญาติๆจากเรณูนคร_ยโสธรร่วมงาน
วันที่ 5 มิถุนายน 2559  วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และ นางอริยวรรณ จันทร์สว่าง
ไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพ คุณ ยาย สายันห์ สีหาราช ณ วัด อู่ยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมี ญาติๆ จาก จังหวัด นครพนม เรณูนคร และ จังหวัด ยโสธร เข้าร่วมงานด้วย
ประธานในงานโดย ผู้อำนวยการสำนักทางหลวง
คุณณ ยาย สายันห์ สีหาราช คือ น้องสาว ของยาย ลำไย ศรีดารา มารดาของนางอริยวรรณ จันทร์สว่าง
จากบ้านบกน้อย ยโสธร
ยาย สายันห์ สีหาราช สิริ อายุ 68 ปี  ย้ายจาก อำเภอเรณู นคร ติดตาม นายมคิด สีหาราช นายช่างกรมทางหลวง มาตั้งหลักปักฐาน ที่ หมู่บ้าน รวยยิ่ง อำเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี ตั้งแต่ ปี 2535 เป็นต้นมา
(สถานที่พัก โรงแรม วาสิฎฐี ตรงข้าม บขส.สุพรรณบุรี) 

No comments:

Post a Comment