6/30/16

30มิย.2559 เตรียม“คำเขื่อนแก้ว เมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจ คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน” @ยโสธร

30มิย.2559 เตรียมคำเขื่อนแก้ว เมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจ คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน @ยโสธร
วันที่30 มิถุนายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ประสานงานและเตรียมความพร้อม การจัดงาน

คำเขื่อนแก้ว เมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจ คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน

No comments:

Post a Comment