6/19/16

9มิย.2559ทำบุญ70ปี_ครองราช_พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว@คำเขื่อนแก้วจ.ยโสธร

9มิย.2559ทำบุญ70ปี_ครองราช_พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว@คำเขื่อนแก้วจ.ยโสธร
วันที่ 9 มิถุนายน 2559  วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
ประธานในพิธี โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้วทั้งนี้ นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประธานในพิธี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดี  ดังนี้
๑.พิธีทำบุญตักบาตร เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หน้า ทต.คำเขื่อนแก้ว   
๒.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีฯ  
๓.พิธีปลูกต้นไม้  เวลา ๑๐.๐๙ น. ร่วมปลูกต้นไม้  ณ บริเวณแนวรั้วที่ว่าการอำเภอ  
การแต่งกาย : ในวันนี้ ประกอบด้ว การสวมเสื้อสีเหลืองหรือสีฟ้า

สุภาพบุรุษ/ชุดผ้าไทย  สุภาพสตรี /ชุดผ้าซิ่นหรือชุดสุภาพ  

No comments:

Post a Comment