6/19/16

9มิย.2559ต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่_ให้กำลังใจผู้ย้าย@รพ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

9มิย.2559ต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่_ให้กำลังใจผู้ย้าย@รพ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่9 มิถุนายน 2559  วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ ร่วมกิจกรรมงานบายศรีสู่ขวัญต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่_ให้กำลังใจผู้ย้าย
ณ ห้องนำชัย โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
            ประธานในงาน โดย นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ ผู้ย้ายเข้า จำนวน 11 คน และ ย้ายออก จำนวน 4 คน


ย้ายออก จำนวน 4 คน
นางกัญญารัตน์ เพชรรันต์ พยาบาลวิชาชีพ ย้ายจาก รพ.คำเขื่อนแก้ว ไปที่ รพ.สต.แคนน้อย
นางพิสมัย แก้วพิลึก พยาบาลวิชาชีพ ย้ายจาก รพ.คำเขื่อนแก้ว ไปที่ รพ.สต. นาเวียง
นางพิกุล ไชยช่วย พยาบาลวิชาชีพ ย้ายจาก รพ.คำเขื่อนแก้ว ไป สสอ.คำเขื่อนแก้ว แล้ว ขอลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
นายพงศกร แสงสว่าง จพ.เวชสถิติ ย้ายไป บรรจุ ณ โรงพยาบาล ป่าติ้ว
ย้ายเข้า จำนวน 11 คน
พญ.กัญยาณี เวชกามา    นายแพทย์
พญ.ศุภนิดา คำนิยม        นายแพทย์
นส.จุฑารัตน์ ขอสุข (นุ่น) พยาบาลวิชาชีพ
นส.กุลธิดา ทองทา พยาบาลวิชาชีพ ย้ายกลับ มาจาก รพ.สต. นาเวียง
นายไมรตรี มุลตรีภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข(วุฒิ สัวตวแพทย์ศาสตร์)
นส.จินตนา ก้องเสียง นักเทคนิคการแพทย์
นส.อุมารินทร์ สายเสนีย์ นักวิชาการการเงินและบัญชี
นส.เพชรรัตน์ มีแก้ว พยาบาลวิชาชีพ( จบใหม่ วพ.สวรรค์ประชารักษ์)
นส.นิภาพรรณ วงษ์ผิเดช พยาบาลวิชาชีพ( จบใหม่ วพ.สวรรค์ประชารักษ์)
นส.ณัฎฐา ภู่มาลี พยาบาลวิชาชีพ( จบใหม่ วพ.สวรรค์ประชารักษ์)
นส.ปวีณา สังฆทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ( จบใหม่ วพ.สวรรค์ประชารักษ์) ทุน รพ.สต.นาเวียง

ย้ายสับเปลี่ยนกับ นางพิสมัย แก้วพิลึก จาก รพ.คำเขื่อนแก้ว 

No comments:

Post a Comment