6/23/16

22มิย.2559ครู&อนามัย_ประชุม@สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว_ รร.ส่งเสริมสุขภาพ

22มิย.2559ครู&อนามัย_ประชุม@สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว_ รร.ส่งเสริมสุขภาพ
วันที่22มิถุนายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วม ประชุมคณะกรรม ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว   

โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน และ เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมNo comments:

Post a Comment