6/25/16

24มิย.2559สรุปผลตรวจราชการ@รพ.ยโสธร_นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

วันที่24มิถุนายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  เข้าร่วมรับฟัง สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน  กรณีปกติ  รอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2559 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาล ยโสธร
ประธานโดย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยโสธร นำคณะจากทุกอำเภอ ร่วมรับฟังคำแนะนำ
            DHS คำเขื่อนแก้ว รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต   
ในโอกาสนี้ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับเขต ให้กับ ระบบสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว จากการใช้ กระบวนการ 555 ขับเคลื่อนวาระ 5 ดี เพื่อคนคำเขื่อนแก้วสุขภาพดี โดยมีภาคีระบบสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมรับรางวัลอย่างอบอุ่น  
ขอบพระคุณ ภาพประกอบจาก banjob@facebook

            ทั้งนี้ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10  มีกำหนดตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่  22 – 24  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น การตรวจราชการและนิเทศงาน  กรณีปกติ  รอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2559  เพื่อรับทราบ   สถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน และผลการดำเนินงานตาม    ตัวชี้วัดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผลการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อันเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน     และสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

No comments:

Post a Comment