6/30/16

30มิย.2559สิ่งดีดีวันนี้ที่คำเขื่อนแก้ว@ยโสธร

30มิย.2559สิ่งดีดีวันนี้ที่คำเขื่อนแก้ว@ยโสธร
วันที่30มิถุนายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอบันทึก ตัวอย่างการทำความดี ของ คนคำเขื่อนแก้ว เรา จากกลุ่ม line คนคำเขื่อนแก้ว อาทิเช่น
รพ.สต.เหล่าไฮ ตรวจเท้าผู้ป่วย เบาหวาน
รพ.สต.สงเปือยตรวจเท้าตรวจฟันผู้ป่วยเบาหวานค่ะ
กดุกุง วันนี้ คุณตามาเบิกนมให้หลาน29ถุง
อสม.ดงเจริญส่งสำรวจลูกน้ำ ป้องกันยุงลายวางไข่


( ภาพและข่าว อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

No comments:

Post a Comment