10/30/16

10ต.ค.2559 คึกคัก 3 เก็บ 3 โรค_ครั้งที่2ทีมคำเขื่อนแก้ว สู้ๆ_ไวรัสซิกา Zika ณ องเลิงนกทา จ.ยโสธร วันที่ 10 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอชื่นชม และ บันทึก สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กิจกรรม จิตอาสาจากทีมงานอำเภอคำเขื่อนแก้ว ปฏิบัติงาน การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไวรัสซิกา ที่ อำเภอเลิงนกทา ครั้งที่ 2 ในรอบ สัปดาห์ ขณะเดียวกัน ทุกพื้นที่ ในเขต อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ร่วมกัน ปฏิบัติงาน วาระสะอาดดี 3 เก็บ 3 โรค เพื่อ ป้องกัน โรค ทั้งนี้ การป้องกัน ย่อม ไม่เหนื่อย เหมือนการควบคุม โรค ทุกคณะ ทุกหมู่บ้าน สู้ๆ

10ต.ค.2559 คึกคัก 3 เก็บ 3 โรค_ครั้งที่2ทีมคำเขื่อนแก้ว สู้ๆ_ไวรัสซิกา Zika ณ องเลิงนกทา จ.ยโสธร
                   วันที่ 10 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง
ขอชื่นชม และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
กิจกรรม จิตอาสาจากทีมงานอำเภอคำเขื่อนแก้ว ปฏิบัติงาน การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไวรัสซิกา ที่ อำเภอเลิงนกทา ครั้งที่ 2 ในรอบ สัปดาห์                   ขณะเดียวกัน ทุกพื้นที่ ในเขต อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ร่วมกัน ปฏิบัติงาน วาระสะอาดดี
3 เก็บ 3 โรค เพื่อ ป้องกัน โรค ทั้งนี้ การป้องกัน ย่อม ไม่เหนื่อย เหมือนการควบคุม โรค

                   ทุกคณะ ทุกหมู่บ้าน สู้ๆ 

No comments:

Post a Comment