10/30/16

27 ต.ค.2559 ยิ้ม_อำเภอคำเขื่อนแก้ว ออกหน่วย บ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปือย จังหวัดยโสธร

27 ต.ค.2559 ยิ้ม_อำเภอคำเขื่อนแก้ว ออกหน่วย บ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปือย จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 27 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง ร่วมออก หน่วย อำเภอยิ้ม ณ บ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร
โดย นายสมศักดิ์ บุญทำทุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว  นำคณะจากส่วนราชการทุกส่วน และ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ออกให้บริการ 
 อื่นๆ สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


(ภาพเป็นข่าว)

No comments:

Post a Comment