10/30/16

6 ต.ค.2559 สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน ดร.ประพิน_อ.คำเขื่อนแก้ว อบรม ณ จังหวัดยโสธร

6 ต.ค.2559 สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน ดร.ประพิน_อ.คำเขื่อนแก้ว อบรม ณ จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 6 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง
ขอชื่นชม และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
                   กิจกรรมอื่นๆ ประชุม Morning Talk
                   เลิกประชุม นับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
ทีมงานจาก อำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้ารับการอบรม เรือง สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน
วิทยากร โดย อ.ดร.ประพิน เลื่อนการอบรมรุ่นที่ 2สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รายละเอียด ตามภาพเป็นข่าว นะครับ 

No comments:

Post a Comment