10/30/16

29 ต.ค.2559 อำเภอคำเขื่อนแก้ว เจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดยโสธร

29 ต.ค.2559 อำเภอคำเขื่อนแก้ว เจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดยโสธร
                  วันที่ 29 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง เข้าร่วม พิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร
โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก  นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะ จากทุกภาคส่วน ในอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร

ขอชื่นชม และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(ภาพและข่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

No comments:

Post a Comment