10/6/16

3 ต.ค.2559ลาบดี ต้องมี 4 ตอน_ใครนะเขียน ลาบ อีสาน ทำไมเขียนสรุปได้ดีจังเลย

3 ต.ค.2559ลาบดี ต้องมี 4 ตอน_ใครนะเขียน ลาบ อีสาน ทำไมเขียนสรุปได้ดีจังเลย 
                   วันที่ 3 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  
ขอชื่นชม คนเขียน เรื่อง ลาบดี ลาบ นี้ ดี มีที่มาที่ไป อย่างไร  ( ลาบดี ต้องมี 4 ตอน )

ตอนที่ 1 (ลาบดี ต้องมี 4 ตอน)
๐ ชื่อลาบคือ ลาภที่มีทั้งยศ ความสุข งาน
๐ เนื้อต้องสดคือ ความเป็นปัจจุบัน ความทันสมัย
๐ เขียงหน้าต้องเรียบคือความเสมอภาค
๐ มีดตัองคมคือใช้สติปัญญาที่แหลมคม ฉลาด
๐ เลือดคือต้องทุ่มเทการทำงานทำงานถึงเลือดเนื้อ

ตอนที่ 2  (ลาบดี ต้องมี 4 ตอน)
๐ เพี้ยคือ อย่ามองข้ามในสิ่งที่คิดว่า ไม่ดีไม่มีประโยชน์ทุกสิ่งล้วนดีงาม ใช้ประโยชน์ได้แม้กระทั้งเพี้ย
๐ เกลือคือทะเล ความเป็นคนใจกว้าง
๐ ดีปลีคือ ต้องเป็นคนที่ทำดีตลอดปี ต่อเนื่อง
๐ ดีใส่ลาบคือการมุ่งมั่นในการทำความดี ความดีแม้จะทำยากขื่นขมแต่ผลที่ได้หวานหอม

ตอนที่ 3  (ลาบดี ต้องมี 4 ตอน)
๐ เครื่องในคือ การละวาง ทิ้งการยึดมั่น ยึดตัวตน
๐ ข้าวเหนียวคือ การรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นไม่พุ่ย  เหมือนข้าวจ้าว
ตอนที่ 4  (ลาบดี ต้องมี 4 ตอน)
๐ การตำเครื่องปรุงคือการทำงานอย่างลงตัว ทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน
๐ ผักกับลาบ เหล้า คือการทำงานตัองมีเพื่อนร่วมงาน มีความบริสุทธิ์ใจเหมือนเหล้าที่บริสุทธิ์
..สุดท้ายก็ลงท้ายด้วยว่า .. ปะเฮา ไปกินลาบ  

No comments:

Post a Comment