10/30/16

8 ต.ค.2559ทำบุญบ้านสีสุก_สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

8 ต.ค.2559ทำบุญบ้านสีสุก_สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 8 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง นอนพักบ้าน ปู่ถวิล และ ทำบุญที่บ้านสีสุก

ขอชื่นชม และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

(ภาพและข่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

No comments:

Post a Comment