10/30/16

30 ต.ค.2559 กฐิน บ้านบกน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

30 ต.ค.2559 กฐิน บ้านบกน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 30 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง ร่วมงาน
กฐิน  ณ บ้านบกน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ขอชื่นชม และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

(ภาพและข่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

No comments:

Post a Comment