10/6/16

4 ต.ค.2559 สีมพู เชิดชูไว้คู่แดนไทย_เกียรติภูมิจุฬาฯ ณ วิมานพญาแถน ยโสธร

4 ต.ค.2559 สีมพู เชิดชูไว้คู่แดนไทย_เกียรติภูมิจุฬาฯ ณ วิมานพญาแถน ยโสธร
                  
                        เกียรติภูมิจุฬาฯ
มาเถิดมา ภราดาจุฬาฯทุกแหล่ง  มาร่วมแรง รวมรักและสามัคคี
อาวุโสเทิดไว้ น้ำใจระเบียบเรานี้    พร้อมประเพณี เสริมให้มีแต่วัฒนา
สีชมพู เชิดชูไว้คู่แดนไทย  แสนยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในวิทยา
น้องพี่เราล้วนยิ้มแย้ม พักตร์แจ่มหฤหรรษา  ยึดมั่นอุดมการณ์มา เพื่อผองประชาชาติไทยทั้งมวล
ทั่วราชอาณาจักรนี้เราเป็นหลักอยู่แต่ละส่วน  ชาวจุฬาฯ จึงควรรู้ค่าแห่งเกียรติภูมิจุฬาฯ
พร้อมกันอภิรักษ์ พิทักษ์ให้อยู่คู่ฟ้า วุฒิศักดิ์จุฬาฯ วัฒนาอยู่นิจนิรันดร์
เกียรติภูมิจุฬาฯ เพราะ ของเรา เก็บไว้ ที่ นี่
MV เก็บไว้ ที่ นี่
ครบร้อยปี 100 ปี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดยโสธร version 1 MV เก็บไว้ ที่ นี่
 เกียรติภูมิจุฬาฯ เพราะ ของเรา เก็บไว้ ที่ นี่
 เกียรติภูมิจุฬาฯ เพราะ ของเรา เก็บไว้ ที่ นี่
ครบร้อยปี 100 ปี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดยโสธร version 2 MV เก็บไว้ ที่ นี่                         วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ภาคเช้า วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง และ คณะ
เข้าร่วมกิจกรรม ศิษย์เก่ารำลึก 100 ปี จุฬางกรณมหาวิทยาลัย ณ สวนสาธารณะ วิมานพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
หัวหน้าทีม โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
อำนวยการจัดงาน โดย นายเเพทย์หาญ สุฉันทบุตร   
หัวหน้าทีมผู้ประสานงานที่สุดยอดโดย  นางประภาศรีสุฉันทบุตร
                   กิจกรรมสำคัญคือการพบปะ พี่น้อง สีชมพู ทุกๆรุ่น ทุกกลุ่มอาชีพ
ด้วยบรรยากาศ ความเป็นพี่ เป็นน้อง ด้วยมิตรภาพที่อบอุ่น
                   พร้อมกันนี้ได้ ร่วมกัน ร้องเพลง เกียรติภูมิจุฬา ซึ่ง
เกียรติภูมิจุฬา คือเกียรติ ของการรับใช้ประชาชน
                                     สรุปบรรยากาศทั่วไป ตามที่ ผู้ประสานงานได้ให้ไว้ดังนี้
วันนี้ ชาวจุฬายโสธร. ร่วมร้องเพลง เกียรติภูมิจุฬา เนื่องในโอกาส ครบร้อยปี 100 ปี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ค่ะ
วันนี้ ตอนเช้า ที่ วิมานพญาเเถน  เป็นวันที่มีความสุขมาก เเละได้รำลึกถึงความหลังของชาวจุฬาฯในยโสธร
ซึ่งนานมากเเล้ว ที่ชาวจุฬายโสธรไม่ได้มาพบกัน เเบบนี้
                   ในนามของพี่น้องชาวจุฬายโสธร  ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม  เป็นอย่างมาก ที่เป็นเเกนหลัก ในการรวมพี่น้องจุฬาให้ได้มา พบกัน เเละ รู้จักกัน เเละมารำลึกความหลังในรั้วสีชมพู
ในร่มเงาจามจุรี เเละเกียรติภูมิของจุฬา ของเรา
                   บรรยากาศวันนี้ ท่านผู้ว่า ให้เกียรติ พี่น้องจุฬา เป็นกันเอง ห่วงใย ให้น้ำใจกับพวกเรา ทุกคนเป็นอย่างมาก ทุกนาที ที่เราได้อยู่กันที่ วิมานพญาเเถน ในวันนี้ เป็นทุกนาที ที่มีค่า ที่สุด ได้รับความอบอุ่น ได้รู้จักกัน ได้คุยกัน  ได้พบกัน เป็น เวลาที่พวกเราทุกคนมีความสุขมาก พวกเราทุกคน ขอขอบคุณท่าน ผู้ว่าราชการจ. ยโสธร เป็นอย่างยิ่ง ค่ะ

                   

No comments:

Post a Comment