10/6/16

3 ต.ค.2559 นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร _อำนาจเจริญ ส่งอบอุ่น

3 ต.ค.2559 นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร _อำนาจเจริญ ส่งอบอุ่น
                   วันที่ 3 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง และ คณะ เข้าร่วมกิจกรรม ต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นพ.บัญชา สรรพโส เข้ารับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ณ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยมี นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำคณะผู้บริหาร
และบุคลากรในสังกัดจากทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับ
                   พร้อมกันนี้ มีคณะจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มาร่วมส่งกำลังใจวนวันเข้ารับตำแหน่ง

นี้อย่างอบอุ่น 


No comments:

Post a Comment