10/30/16

18ตค.2559 เกิดอีกกี่ชาติ จึงมีโอกาสได้อยู่เบื้องยุคลบาท มหาราชภูมิพล ..ถวายความอาลัย ณ สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

18ตค.2559 เกิดอีกกี่ชาติ จึงมีโอกาสได้อยู่เบื้องยุคลบาท มหาราชภูมิพล ..ถวายความอาลัย ณ สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
            วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  พร้อมด้วย และคณะ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประกอบกิจกรรม แสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
โดยมี นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธี นำคณะแต่งกายด้วยชุดสีดำร่วมยืนสงบนิ่ง 3 นาที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งจัดโต๊ะให้ประชาชนร่วมลงนาม โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัย หลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
อาทิเช่น ..พวกเรา เกิดอีกกี่ชาติ จึงมีโอกาสได้อยู่เบื้องยุคลบาท มหาราชภูมิพล ใต้ร่มพระบารมี แห่งพระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง
และคณะ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว


No comments:

Post a Comment