10/30/16

14 ต.ค.2559ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 ณ บ้านบกน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

14 ต.ค.2559ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 ณ บ้านบกน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

         วันที่ 14 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง ร่วมกับชาวบ้าน บกน้อย ทำบุญ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ณ บ้านบกน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
            ทั้งนี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า   นายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง และ ครอบครัว


No comments:

Post a Comment