10/30/16

31 ต.ค.2559 กบข.สัญจร พบสมาชิก ณ จังหวัดยโสธร

31 ต.ค.2559 กบข.สัญจร พบสมาชิก ณ จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 31 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง ร่วมกิจกรรม
กบข.สัญจร พบสมาชิก ณ จังหวัดยโสธร
ขอชื่นชม และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร(ภาพและข่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

No comments:

Post a Comment