10/30/16

14 ต.ค.2559ปชช.คำเขื่อนแก้วทุกภาคส่วน ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดยโสธร

14 ต.ค.2559ปชช.คำเขื่อนแก้วทุกภาคส่วน ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดยโสธร
                   วันที่ 14 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  ขอ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  
                   อาทิ นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นำคณะประกอบ พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   และกิจกรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ของส่วนราชการ และภาคประชาชนต่างๆ
อาทิเช่น การลดธงครึ่งเสา การประดับผ้าดำขาว การตั้งโต๊ะหมู่บูชา อำนวยความสะดวกประชาชน ในการลงนาถวายความอาลัย เป็นต้น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น 
No comments:

Post a Comment