10/6/16

1ตค.2559วันใหม่ฟ้าใหม่ที่ภูสูง เลิงนกทา ยโสธร

1ตค.2559วันใหม่ฟ้าใหม่ที่ภูสูง เลิงนกทา ยโสธร
            วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  
สัมผัสความสวยงาม ของธรรมชาติ ณ ที่วัดภูสูง ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทั้งนี้ ผู้คนทั่วไปจะทราบดีว่าจุดเด่นของวัดภูสูง ก็คือ พระพุทธเจ้าใหญ่ไตรโลกนารถ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระใหญ่ รูปปั้นพระพุทธรูปเนื้อสีขาวนวลองค์ใหญ่ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ภายในวัด สามารถมองเห็นได้ชัดในระยะไกล จากพื้นที่ด้านล่าง
แต่ จุดประทับใจอื่นๆ ที่น่าประทับใจ อีกหลายๆด้านอาทิเช่น บรรยากาศ และทิวทัศน์ ที่สวยงาม

อากาศที่ดี โดยเฉพาะบรรยากาศในเวลากลางคืน จะมีบรรยากาศ ท่ามกลาง ดวงดาวที่สวยงาม ( ในวัดแห่งนี้ยังไม่มีไฟฟ้า) เป็นต้น No comments:

Post a Comment