8/23/16

10สค.2559วันกำนัน_ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

10สค.2559วันกำนัน_ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่9สิงหาคม2559ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  ขอชื่นชม และ เป็นกำลังใจให้
ผู้นำท้องที่ทุกๆคน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานมาด้วยดี ในทุกๆหมู่บ้าน ชุมชน
ในวันนี้ นายไพศาล เพชรอุบล ประธานชมรม กำนัน_ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ได้จัดงาน วันกำนัน_ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคำเขื่อนแก้วขึ้น ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ประธานในงาน โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
และ เหตุการณ์ดีดี ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร (ภาพเป็นข่าว) 

No comments:

Post a Comment