8/23/16

11สค.2559อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ณ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

11สค.2559อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ณ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
วันที่11สิงหาคม2559 ภาคเช้าวันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ ร่วมกิจกรรม การประเมินผลอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
หัวหน้าคณะโดย ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำคณะกลไกสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว จากทุกภาคส่วน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติม 


No comments:

Post a Comment