8/21/16

6สค.2559พร้อมออกเสียงประชามติทุกหน่วย_คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

6สค.2559พร้อมออกเสียงประชามติทุกหน่วย_คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 วันที่6สิงหาคม2559ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ชื่นชมการเตรียมความพร้อม ของกรรมการทั้ง
121 หน่วยออกเสียง ในเขต อำเภอคำเขื่อนแก้ว ซึ่ง สรุปได้ว่า คำเขื่อนแก้วพร้อมออกเสียงประชามติทุกหน่วย แลัวครับ 7 สิงหา ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องอื่นๆ การไฟฟ้า :
กฟย.คข ตรวจสอบ,แก้ไข YTA9F-19 พบฟิวส์เฟส เอ บี, ชี ตกทั้ง 3 เฟส เคลียร์ไลน์ไม่พบสาเหตุ สภาพอากาศฝนตก ฟ้าคะนอง สันนิษฐาน ฟ้าฝ่าใกล้ไลน์ ใช้ฟิวส์ 25 เค 3 เส้น ทดลองจ่าย จ่ายได้ปกติครับ

นายอำเภอ : เหตุไฟดับจากฝนตก?พรุ่งนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสำรองด้วยนะครับ

No comments:

Post a Comment