8/27/16

20สค.2559เตรียมรับการประเมิน CUP Ranking ครั้งที่ 2/2559

20สค.2559คำเขื่อนแก้ว เตรียมรับการประเมิน CUP Ranking ครั้งที่ 2/2559
วันที่20สิงหาคม2559  วันนี้วันเสาร์ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ
เตรียมรับการประเมิน CUP Ranking ครั้งที่ 2/2559
            ทั้งในส่วนของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 16 แห่ง ศูนย์สุขภาพตำบลลุมพุก และ ในชุมชนทุกหมู่บ้านกิจกรรมการทำความดี อื่นๆ ของ คนคำเขื่อนแก้ว .. (รายละเอียดตามภาพเป็นข่าว)

No comments:

Post a Comment