8/23/16

11สค.2559แคนน้อย_ตำบลจัดการสุขภาพ5กลุ่มวัย_ดีเด่นระดับเขต

11สค.2559แคนน้อย_ตำบลจัดการสุขภาพ5กลุ่มวัย
วันที่11สิงหาคม2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม การประเมินผลตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการ5กลุ่มวัย ณ ตำบลแคนน้อย
นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายสุกล กิจเกียรติ์ นายก อบต.แคนน้อย นางมนัชยา กองทำ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนน้อย ประธาน ชมรม TO BE Number One ชุมชนแคนน้อยย
นำภาคี กลไกสุขภาพ ตำบลแคนน้อย ร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุ ตำบลแคนน้อย และ พื้นที่จริง บ้านหนองเลิง ตำบลแคนน้อย
            ทั้งนี้ ในรอบ เดือนที่ผ่านมา ตำบลแคนน้อย มีผลงานที่โดดเด่น ทั้ง
รางวัล TO BE Number One ระดับประเทศ
ตำบลดรเด่น อนามัยเจริญพันธุ์ ระดับเขตสุขภาพที่ 10

ตำบลดีเด่น การดูแล Long Term Care เป็นต้น 

และ เหตุการณ์ดีดี ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร (ภาพเป็นข่าว) 

No comments:

Post a Comment