8/27/16

22สค.2559ผู้สูงอายุวิทยาลัยได้กำลังใจจากผู้ว่าราชการ ที่ ต.แคนน้อย จ.ยโสธร

22สค.2559ผู้สูงอายุวิทยาลัยได้กำลังใจจากผู้ว่าราชการ ที่ ต.แคนน้อย จ.ยโสธร
วันที่22สิงหาคม2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับ สมาชิกวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลแคนน้อยทุกๆคน โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการทำกิจกรรมดีๆ ที่ยั่งยืน ของชมรมผู้สูงอายุตำบลแคนน้อย และกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ที่ได้ร่วมกันทำมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน
            ในโอกาสนี้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และ คณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดยโสธร ได้มอบอุปกรณ์ การออกกำลังกายให้กับวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว ด้วย
            โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายสุกล กิจเกียรติ์ นายก อบต.แคนน้อย
นางมนัชยา กองทำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนน้อย และคณะ ร่วมกิจกรรม
และ วันนี้ วันที่22สิงหาคม2559 บ้านหนองเลิงตำบลแคนน้อยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเกษตรอินทรีย์สัญจร ภาคอีสาน ประธาน โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


กิจกรรมการทำความดี อื่นๆ ของ คนคำเขื่อนแก้ว .. (รายละเอียดตามภาพเป็นข่าว)

วันที่22สิงหาคม2559  วันนี้นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

No comments:

Post a Comment