8/20/16

3สค.2559ดงเจริญ เหล่าไฮ_สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว นิเทศงาน รพ.สต. ครั้งที่ 2/2559

3สค.2559ดงเจริญ เหล่าไฮ_สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว นิเทศงาน รพ.สต. ครั้งที่ 2/2559
วันที่3สิงหาคม2559 วันนี้ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขคำเขื่อนแก้วและคณะ ออก นิเทศ ให้คำแนะนำ และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดครั้งที่ 2 / 2559
วันนี้ ภาคเช้า ณ รพ.สต.ดงเจริญ ภาคบ่าย ณ รพ.สต.เหล่าไฮ
รพ.สต.ดงเจริญ ปัจจุบัน ย้ายมาขอใช้ อาคาร อบต.ดงเจริญ หลังเก่า (สี่แยกข้างโรงเรียนบ้านดงเจริญ หัวมุมทางไปบ้านพรพลูสุข) ด้วยว่า ณ รพ.สต.ดงเจริญ กำลังก่อสร้างอาคารหลังใหม่ 

 กิจกรรมอื่นๆ
อสม น้อย ประชุมมอบหมาย_ภาระกิจ_รพ.สต.บกน้อย
บกน้อย: เยี่ยมเสริมพลังนมแม่ดีทึ่สุด
แคนน้อย: มีพี่เลี่ยงที่มีประสบการณ์ นมแม่ มาให้ความรู้ด้วย
ทั้งนี้ เป็นการ ออกพบปะ แลกเปลี่ยน ในรูปแบบกึ่งทางการ
ทั้งดูจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในสถานบริการและมนชุมชน
            เนื้อหาหลักประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ ๑๘ ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดจะติดตาม เพื่อวัดและประเมิน การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อันเป็นผลมาจาก การดำเนินกิจกรรมทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด
รูปแบบตามที่ สาธารณสุขคำเขื่อนแก้วได้แจ้ง ผ่าน line ความว่า เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อทราบ
การออกประเมินงานในครั้งนี้ จะ ออกไปให้กำลังใจ ที่ รพ.สต และในหมู่บ้าน
ที่รพ.สต.เริ่ม 09.0 น.ให้เตรียมเอกสาร ตามKPI ranking 18 แฟ้ม เช็คตาม PI ทุกตัว โดย ตรวจภาคผนวกเป็นหลัก
ให้เตรียมข้อที่ต้องการแก้ไขหรือหาคำตอบ เตรียมคำถามไว้ ใช้เวลา 30นาที ไม่ต้องนำเสนอผลงาน
ที่หมู่บ้านให้เชิญ กำนัน /นายก/ ผอ.รร./ที่เกี่ยวข้อง /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/ส.อบต.หรือสท.ในหมู่บ้าน/อสม.ทุกคน สำหรับ อสม.ให้นำบันทึกประจำตัวมาด้วยทุกคน เพื่อประเมินกระบวนการ555ขับเคลื่อนวาระสุขภาพ ในพื้นที่
ด้านคุณภาพให้ เชิญ DM group 7คน ที่ดูแลเข้มข้นมาด้วย สถานที่ตามความเหมาะสม จัดเก้าอี้ล้อมวงคุยกัน
หน.งานบางท่านจะสุ่มเช่นลูกน้ำที่ ร.ร./ศพด/วัด/หมู่บ้าน
ออกเยี่ยม Case ติดบ้านติดตียง ตั้งครรภ์/หลังคลอด/วีคซีน ใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง
           

โดยมี กำลังใจที่สำคัญ จากสาธารณสุขอำเภอ ความว่า เมื่อวานตรวจประเมิน VHSเขตทุ่งใน/โพนสิม/ย่อ ขอบคุณกลไกสุขภาพที่ช่วยกันขับเคลื่อนเห็นinput process outcome output พอสมควร โอกาสในการพัฒนาคือต้องชัดเจน/เข้มแข็ง/ต่อเนื่อง ทำกระบวน555ตามstepไม่ลัดขั้นตอน/อสมและหมอครอบครัวมีชุดกิจกรรมและข้อมูลที่ชัดเจน

No comments:

Post a Comment