8/21/16

4สค.2559 นพ.นำชัย พิพัฒนกุล เสียชีวิต (อดีต ผอ.รพ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร)

4สค.2559 นพ.นำชัย พิพัฒนกุล เสียชีวิต (อดีต ผอ.รพ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร)
วันที่4สิงหาคม2559ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ จาก คปสอ.คำเขื่อนแก้ว ( โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว)  เข้าร่วมงาน สวด สวดอภิธรรมศพ   นายแพทย์นำชัย พิพัฒนกุล
อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ณ ศาลบำเพ็ญกุศล  วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ได้แจ้ง กำหนดการ งานฌาปนกิจศพ คุณตา นายแพทย์นำชัย พิพัฒนกุล
ดังนี้ วันที่4-6สิงหาคม2559 ทุกวัน จะเลี้ยงพระเพล เวลา 11.00 น.  และสวดอภิธรรม ในเวลา 19.00 น.
ณ ศาลบำเพ็ญกุศล  วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
(ทั้งนี้ เจ้าภาพ จำกัด จำนวน เจ้าภาพที่จะร่วมสวดอภิธรรมในแต่ละวัน  ดังนั้น ขอให้ ทาง รพ.คำเขื่อนแก้ว ร่วมเป็น เจ้าภาพ ร่วม กับ รพร.ธาตุพนม)
กำหนดวันฌาปนกิจ นายแพทย์นำชัย พิพัฒนกุล ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 เริ่มเวลา 15.30 น.
ณ เมรุ วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ในการนี้ เจ้าภาพ ขอให้ธรรมเนียมการบอกต่อ ตามวัฒนธรรมทางปักษ์ใต้ โดย ไม่มีการ์ดเรียนเชิญ ดังนั้น จึงเรียนบอกต่อ แจ้งให้ทุกท่านทราบเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและระลึกถึงคุณงามความดีของ นพ.นำชัย พิพัฒนกุล ตามกาล

นายแพทย์นำชัย พิพัฒนกุล ภูมิลำเนาบ้านเกิด เป็นคนจังหวัด ตรัง ศิษย์เก่าแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 18 (อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร คนแรกและปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วจนเกษียณอายุราชการ) สิริ อายุ 76 ปี   


No comments:

Post a Comment