8/23/16

12สค.2559ภูมิพันธุ์ไปคาระปู่ถวิล ณ บ้านสีสุก อำเภอทรายมูล จ.ยโสธร

12สค.2559ภูมิพันธุ์ไปคาระปู่ถวิล ณ บ้านสีสุก อำเภอทรายมูล จ.ยโสธร

วันที่12สิงหาคม2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  และครอบครัว ไปกราบคาระปู่ถวิล จันทร์สว่าง และรับประทานอาหาร กับญาติๆ ณ บ้านสีสุก อำเภอทรายมูล จ.ยโสธร  ในโอกาสที่ ภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง ปิดภาคเรียน กลับมา เยี่ยมบ้าน  ก่อนจะเดินทาง กลับ กทม.ในวันพรุ่งนี้ No comments:

Post a Comment