8/23/16

2สค.2559ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

2สค.2559ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 วันที่2สิงหาคม2559ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วม ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ประธานการประชุม โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว


No comments:

Post a Comment