8/21/16

5สค.2559เตรียมประเมิน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ณ สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว

5สค.2559เตรียมประเมิน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ณ สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว
วันที่5สิงหาคม2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง นายสุนทร วิริยะพันธุ์ และคณะ คปสอ.คำเขื่อนแก้ว
เตรียมความพร้อม รับการประเมิน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ณ สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว
โดยมี นางประชุมพร กวีกรณ์ นส.จรรยา ดวงแก้ว และคณะ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ด้วยดี
No comments:

Post a Comment