8/29/16

26สค.2559วัยเรียนวัยรุ่นพฤติกรรมสุขภาพดี_มาแรงช่วงนี้ที่คำเขื่อนแก้ว

26สค.2559วัยเรียนวัยรุ่นพฤติกรรมสุขภาพดี_มาแรงช่วงนี้ที่คำเขื่อนแก้ว
วันที่26สิงหาคม2559 กิจกรรมในพื้นที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
กำลังให้ความรู้ แก่ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะพฤติกรรม การป้องกันการตั้งท้องก่อนวัยอันควร
อาทิเช่น รพ.สต.นาคำ อบรมโครงการวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัยที่ โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
รพ.สต.โพนทัน อบรมโครงการวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัยที่ โรงเรียนบ้านโพนทัน
รพ.สต.บกน้อย อบรมโครงการวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัยที่ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร เป็นต้น
กิจกรรมอื่นๆ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จัดทำแผน การเสนองบประมาณ ประจำปี 2560 ทั้งงบประมาณปกติ และงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) เป็นต้น
08:41 กำนันหมี กิจกรรมงดเหล่าเข้าพรรษาทีวัดบ้านโคกกลางหมู่ที5 เวลา06.30น.กำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ตำบลลุมพุก วันที26สิงหาคม59
12:18 srithatsanee วันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นอภ.คำเขื่อนแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน" ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว (ชั้น ๒)
และอื่นๆ ภาพ เป็นข่าว

กิจกรรมการทำความดี อื่นๆ ของ คนคำเขื่อนแก้ว .. (รายละเอียดตามภาพเป็นข่าว)

No comments:

Post a Comment