8/23/16

12สค.2559จุดเทียนชัย_งานเฉลิมพระเกียรติฯวันแม่แห่งชาติ ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

12สค.2559จุดเทียนชัย_งานเฉลิมพระเกียรติฯวันแม่แห่งชาติ ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่12สิงหาคม2559 ภาคค่ำ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
            ประธานในงาน โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

มีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน/ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร/สมาชิก อปท. ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประธานมูลนิธิ/ชมรม นายกสมาคมและสมาชิก ในสังกัด เข้าร่วมงานกว่า 500 คน
ทั้งนี้กำหนดการงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้
1. เวลา  06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรฯ หน้า เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
2. เวลา 08.30 น. พิธีถวายพระพรฯ และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
3. เวลา 09.20 น. พิธีเปิดโครงการฯ "ร่วมใจปลูกป่า หญ้าแฝกฯ" ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
4. เวลา 11.20 น. พิธีมอบบ้านกาชาด "มอบคืนความสุขสู่คนเมืองยศฯ"  ณ บ้านนาโพธิ์์์ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดกุง
โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน

5      เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอเขื่อนแก้ว 

No comments:

Post a Comment