8/23/16

9สค.2559kkkยินดีกับผอ.พ้น ปัญญาใส_เหตุการณ์ดีดี ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

9สค.2559kkkยินดีกับผอ.พ้น ปัญญาใส_เหตุการณ์ดีดี ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่9สิงหาคม2559ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  ขอชื่นชม และ บันทึก บางเหตุการณ์ดีดี ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำวันนี้ จาก group line คน คำเขื่อนแก้ว อาทิเช่น

สัสดี : ทดสอบร่างกายประจำปี ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่
ตำบลเหล่าไฮ: ร่วมกับพีน้องชาวบ้านทําความสะอาดตามถนนหมู่บ้านและวัดบ้านกุดเป่ง
สนง.ปศุสัตว์ : เขต 3 จ.นครราชสีมา ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์ อ.คำเขื่อนแก้ว ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ บ.แหล่งหนู ม.6,7 ต.ดงเจริญ ,บ.ขี้เหล็ก ม.4 ต.ลุมพุก และ บ.นาหลู่ ม.3 ต.นาแกขอแสดงความยินดีกับ ผอ.พ้น ปัญญาใส ผอ.รพ.สต. เหล่าไฮ ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็น ผอ.รพ.สต. ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ  เป็นตำแหน่ง ผอ. จพ.อาวุโส ซึ่งเป็น ตำแหน่ง ชั้นสูงสุด ของความก้าวหน้าในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในปัจจุบัน 
No comments:

Post a Comment