8/27/16

24สค.2559Inspiration at Work วิชาการ เขตสุขภาพที่ 10เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต

24สค.2559Inspiration at Work วิชาการ เขตสุขภาพที่ 10เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต
วันที่24สิงหาคม2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
เขตสุขภาพที่ 10 ณ รงแรมเนวาด้า  คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี
            ประธานในงานโดย นพ.มรุต จิรเศรษศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
ภายใต้ชื่องาน งานบันดาลใจ เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต  Inspiration at Work
            วิทยากรหลัก โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ทั้งนี้ นพ.สุรพร ลอยหา ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 10 กำหนดจัดงาน
ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้นในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559
โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิชาการหลาก หลายประเภท ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

มีผู้ร่วมประชุม และผู้นำเสนอผลงานจากทุกหน่วยงาน จาก 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรม No comments:

Post a Comment